หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ดาบปลายปืน AK 47 ด vz 58 M7 M 5 A 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 23 ก.ย. 2022 07:59
โดย aek_black
1.ดาบปลายปืน AK 47 ประจำการเกาหลีใต้ (ตามหนังสือคู่มือ) MARK ระบุปี 1958 ( ปี 2501 ) อีกด้านระบุหมายเลช 11 ในวงกลม สภาพผ่านการใช้งาน สายคล้องไม่มีแล้ว เหลือแต่ตัวมีดและฝักเหล็กใบมีดไม่มีรอยบิ่น หรือหัก ใบมีดยาวตลอด 13 นิ้ว

ราคา 1950 บาท รวมส่ง

2. ดาบปลายปืน vz 58 เช็คโกสโลวาเกีย ฝักหนังทำใหม่ ให้ตรงรุ่นเดิม ความยาว 11 นิ้ว ครับ สภาพมีสนิม
ตามผิว ตามกาลเวลา ราคา 1,800 บาท รวมส่ง

3. ดาบ ปลายปืน M7 สำหรับติดปืน AR 15 Model 16 นะครับ สภาพดีเยี่ยม ใบมีดไม่มีบิ่น ประกับด้ามพลาสติกตามรุ่น ยาวตลอด 11.5 นิ้ว ใบมีดไม่คลอนแคลน แน่นสนิท MARK จะตอกอยู่ที่กั่นมีด ผลิตโดยบริษัท ontario ฝักดีไม่มีตำหนิ แตกหรือหัก ฝักมีด เป็นรหัส M 10 ที่ล็อกแน่นหนา ไม่มีรอยใด ๆ
ขาย 1950 บาท รวมส่ง EMS

4. ดาบปลายปืน M 5 A 1 ติดปลายปืน M 1 CABINE ใช้ในสงครามเกาหลี ปุ่มปลดล็อก ใหญ่เป็นพิเศษ ทำให้ปลดได้สะดวกแม้ใส่ถุงมือ สภาพดี ใบมีดไม่มีบิ่น ใบมีดยาวตลอด 12 นิ้ว ฝักมีด สภาพดี
ราคา 2500 บาท รวมส่ง

Re: ดาบปลายปืน AK 47 ด vz 58 M7 M 5 A 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 23 ก.ย. 2022 08:00
โดย aek_black
2. ดาบปลายปืน vz 58 เช็คโกสโลวาเกีย ฝักหนังทำใหม่ ให้ตรงรุ่นเดิม ความยาว 11 นิ้ว ครับ สภาพมีสนิม
ตามผิว ตามกาลเวลา ราคา 1,800 บาท รวมส่ง

3. ดาบ ปลายปืน M7 สำหรับติดปืน AR 15 Model 16 นะครับ สภาพดีเยี่ยม ใบมีดไม่มีบิ่น ประกับด้ามพลาสติกตามรุ่น ยาวตลอด 11.5 นิ้ว ใบมีดไม่คลอนแคลน แน่นสนิท MARK จะตอกอยู่ที่กั่นมีด ผลิตโดยบริษัท ontario ฝักดีไม่มีตำหนิ แตกหรือหัก ฝักมีด เป็นรหัส M 10 ที่ล็อกแน่นหนา ไม่มีรอยใด ๆ
ขาย 1950 บาท รวมส่ง EMS

4. ดาบปลายปืน M 5 A 1 ติดปลายปืน M 1 CABINE ใช้ในสงครามเกาหลี ปุ่มปลดล็อก ใหญ่เป็นพิเศษ ทำให้ปลดได้สะดวกแม้ใส่ถุงมือ สภาพดี ใบมีดไม่มีบิ่น ใบมีดยาวตลอด 12 นิ้ว ฝักมีด สภาพดี
ราคา 2500 บาท รวมส่ง

Re: ดาบปลายปืน AK 47 ด vz 58 M7 M 5 A 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 23 ก.ย. 2022 08:03
โดย aek_black
3. ดาบ ปลายปืน M7 สำหรับติดปืน AR 15 Model 16 นะครับ สภาพดีเยี่ยม ใบมีดไม่มีบิ่น ประกับด้ามพลาสติกตามรุ่น ยาวตลอด 11.5 นิ้ว ใบมีดไม่คลอนแคลน แน่นสนิท MARK จะตอกอยู่ที่กั่นมีด ผลิตโดยบริษัท ontario ฝักดีไม่มีตำหนิ แตกหรือหัก ฝักมีด เป็นรหัส M 10 ที่ล็อกแน่นหนา ไม่มีรอยใด ๆ
ขาย 1950 บาท รวมส่ง EMS

4. ดาบปลายปืน M 5 A 1 ติดปลายปืน M 1 CABINE ใช้ในสงครามเกาหลี ปุ่มปลดล็อก ใหญ่เป็นพิเศษ ทำให้ปลดได้สะดวกแม้ใส่ถุงมือ สภาพดี ใบมีดไม่มีบิ่น ใบมีดยาวตลอด 12 นิ้ว ฝักมีด สภาพดี
ราคา 2500 บาท รวมส่ง

Re: ดาบปลายปืน AK 47 ด vz 58 M7 M 5 A 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 23 ก.ย. 2022 08:04
โดย aek_black
4. ดาบปลายปืน M 5 A 1 ติดปลายปืน M 1 CABINE ใช้ในสงครามเกาหลี ปุ่มปลดล็อก ใหญ่เป็นพิเศษ ทำให้ปลดได้สะดวกแม้ใส่ถุงมือ สภาพดี ใบมีดไม่มีบิ่น ใบมีดยาวตลอด 12 นิ้ว ฝักมีด สภาพดี
ราคา 2500 บาท รวมส่ง

Re: ดาบปลายปืน AK 47 ด vz 58 M7 M 5 A 1

โพสต์แล้ว: ศุกร์ 23 ก.ย. 2022 08:05
โดย aek_black
4. ดาบปลายปืน M 5 A 1 ติดปลายปืน M 1 CABINE ใช้ในสงครามเกาหลี ปุ่มปลดล็อก ใหญ่เป็นพิเศษ ทำให้ปลดได้สะดวกแม้ใส่ถุงมือ สภาพดี ใบมีดไม่มีบิ่น ใบมีดยาวตลอด 12 นิ้ว ฝักมีด สภาพดี
ราคา 2500 บาท รวมส่ง