ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
ภาพประจำตัวสมาชิก
lovethailand2019
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 19
ลงทะเบียนเมื่อ: จันทร์ 08 ก.ค. 2019 13:45
PM
ติดต่อ:

ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมภาคใต้ที่คุณยังไม่รู้

อังคาร 07 ก.พ. 2023 16:36

รูปภาพ

ประเพณีภาคใต้ วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ จารีตประเพณีหลวงและก็จารีตราษฎร์ต่างมีการเอาอย่างขอยืมวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จารีตประเพณีหลวงได้ตัวอย่างของขนบธรรมเนียมราษฏร์มาประสานกับวัฒนธรรมต่างชาติกระทั่งเปลี่ยนเป็นจารีตประเพณีหลวงโดยบริบูรณ์ ต่อจากนั้นก็มีผลส่งคืนไปสู่จารีตราษฎร์อีก ทำให้ขนบธรรมเนียมราษฎร์เบาๆเปลี่ยนไปตามขนบธรรมเนียมหลวง

ดังเช่นพิธีที่ทำในราชสำนักมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา ก็คือสิ่งที่ได้เค้าเรื่องมาจากขนบธรรมเนียมราษฎร์ ซึ่งเป็นจารีตที่ทำมานานรวมทั้งเป็นพิธีบูชาที่เกี่ยวพันกับวิธีการทำมาหารับประทานหรือการกสิกรรมอยู่หลายแบบ ได้แก่ พิธีกรรมพระราชพิธีจรดพระนังคัล ของราษฎรเป็นการเซ่นสรวงตาแฮกหรือผีทุ่งนาหรือเจ้าที่ทุ่งนาให้คุ้มครองปกป้องรักษาป้องกันข้าวในท้องนาไม่ให้ได้รับอันตราย เป็นการประกอบพิธีเป็นกลยุทธ์เพื่อหมดความรู้สึกกังวลใจก่อนที่จะลงมือไถที่นา การพระราชพิธีจรดพระนังคัลในช่วงแรกก็เลยเป็นจารีตราษฎร์ ถัดมาก็เลยปรับปรุงแปลงเป็นขนบธรรมเนียมหลวงหมายถึงพระราชพิธีจรดพระนังคัล พระราชพิธีจรดพระนังคัลที่มีมาจากวัฒนธรรมประเทศอินเดียเพื่อนำมาซึ่งการยินยอมรับ หรือแม้กระทั้งการแข่งขันเรือของพลเมืองตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อความสนุกครื้นครึกในเทศกาลที่เกี่ยวกับความศรัทธาทางศาสนาของชุมชนนั้นๆมีการแต่งจากราชสำนักให้เป็นการแข่งขันเรือเพื่อเสี่ยงทาย เพื่อรู้เรื่องราวล่วงหน้าว่าเหตุการณ์เรื่องน้ำจะเป็นเยี่ยงไร ซึ่งในหลวงจะเสด็จเพื่อเสี่ยงทาย ตามที่ปรากฏในกฎมนเทียรบาล

ด้วยเหตุนี้ นอกเหนือจากการปฏิบัติขนบธรรมเนียมในรอบปีของราชสำนักแล้ว พสกนิกรแต่ละเขตแดนก็มีงานจารีตประเพณีในรอบปีเช่นกัน ซึ่งจะมีความคล้ายรวมทั้งนาๆประการ จารีตที่เกิดขึ้นในรอบปี ก็เลยมิได้มีเฉพาะขนบธรรมเนียมหลวงเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังมีจารีตราษฎร์หรือจารีตประเพณีของแต่ละแคว้นอีกด้วย ซึ่งจารีตของแคว้นนั้นจะไม่เหมือนกันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางด้านกายภาพ และก็สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมถึงประวัติศาสตร์ของแคว้น จารีตประเพณีในรอบปีของแต่ละภาคก็เลยมีลักษณะเฉพาะของแคว้นนั้นๆ อย่างไรก็ดี ในจารีตของเขตแดนก็มีผลกระทบของศูนย์กลางอยู่ด้วย ด้วยเหตุว่าระบบการบ้านการเมืองการปกครองนำมาซึ่งการก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันของแต่ละภูมิภาค

ในระดับภูมิภาคหรือแคว้น มีวิวัฒนาการทางด้านการเมืองกำเนิดเป็นเมืองสำคัญของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือมีหริภุญชัยรวมทั้งล้านนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศรีสัตนาคนหุต ภาคกึ่งกลางมีจังหวัดสุโขทัยรวมทั้งอยุธยา ส่วนภาคใต้มีศรีวิชัยแล้วก็ตามพรลิงค์ เมืองพวกนี้มีความก้าวหน้ารวมทั้งเติบโตเป็นเมืองศูนย์กลางของแต่ละเขตแดนรวมทั้งมีผลต่อชุมชนหมู่บ้านต่างๆที่อยู่แคว้นเดียวกัน ทำให้วัฒนธรรมรวมทั้งจารีตประเพณีของแต่ละแคว้นมีลักษณะที่แบบเดียวกันหรือมีแบบแผนที่คล้ายกัน ในเวลาเดียวกันก็มีความไม่เหมือนที่เกิดขึ้นจากความมากมายของฝูงคนที่มาอยู่รวมกัน

เพราะว่าการได้รับอิทธิพลของกรุงศรีอยุธยา ซึ่งนับว่าเป็นเมืองราชบุรีเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง สังคม รวมทั้งวัฒนธรรม ทำให้ตั้งครรภ์ถิ่นรับอิทธิพลจากศูนย์กลางในลักษณะที่ช่วยเหลือและก็เป็นปฏิกิริยาโต้ตอบกันจนถึงแปลงเป็นจารีตประเพณีในแต่ละเขตแดนอันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงจารีตหลวงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อตกลงทั้งยังด้านกายภาพแล้วก็สังคมของตน และก็ข้อตกลงของความต่างของสังคมใหญ่ การบ้านการเมือง การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม โน่นเป็นแต่ละเขตแดนจะไม่รับจารีตหลวงมาทั้งหมดทั้งปวงหรือไม่ยอมรับจารีตหลวงทั้งหมดทั้งปวง แม้กระนั้นราษฎรหรือแคว้นจะมีวิธีการ กลไก และก็แนวทางการที่จะเปลี่ยนแปลงจนถึงกำเนิดเป็นจารีตประเพณีของเขตแดนขึ้นมา

ชุมชนหมู่บ้านต่างๆนั้นมิได้อยู่อย่างสันโดษ ก็เลยมีการเปลี่ยนปัจจัยสี่หรือของกินที่จำเป็นต้อง ยกตัวอย่างเช่น ชาวไร่ชาวนาก็จำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนเกลือหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆและก็ความข้องเกี่ยวแบบญาติพี่น้องที่เกิดขึ้นมาจากการสมรสหรือการเกี่ยวเนื่องกันแบบอื่นๆทำให้มีขนบธรรมเนียมและก็พิธีบูชาของแต่ละชุมชน ประสมประสานกัน มีความเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันได้ เหมือนกันกับในแต่ละภูมิภาคหรือเขตแดนมิได้อยู่อย่างสันโดษเหมือนกัน ควรจะมีการปฏิพบปะเพื่อเปลี่ยนกรุ๊ปผลิตภัณฑ์ที่ปรารถนาในชีวิตประจำวัน ทำให้แต่ละเขตแดนมีการแพร่หรือยืมวัฒนธรรมของกันและกัน ไปเปลี่ยนแปลงเพื่อเหมาะสมกับเขตแดนของตัวเอง โดยเหตุนี้ การประสมประสานด้านวัฒนธรรมก็เลยเกิดขึ้นอีกทั้งในระดับชุมชน แล้วก็ระดับเขตแดน

จารีต ๑๒ เดือน ในสังคมไทยก็เลยได้ผลสำเร็จสร้างมาจากศูนย์กลางและก็แคว้นหรือจากหลวงและก็ราษฎร์ โดยมีวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับในการส่งผ่านอิทธิพลของจารีตหลวงหรือจารีตราษฎร์ที่ได้รับการปรุงแต่งแล้วกลับไปยังชุมชน จารีตประเพณี ๑๒ เดือน ซึ่งปฏิบัติกันก็เลยใช้วัดเป็นศูนย์กลางหรือเป็นสถานที่สำหรับการประกอบพิธีบาป

Ref: https://www.lovethailand.org/travel/th/ ... ณีไทย.html

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน