หน้า 1 จากทั้งหมด 1

หุ้นกู้กัลฟ์มาแรง นักลงทุนแห่ซื้อยอดพุ่งกว่า 4 เท่า !

โพสต์แล้ว: จันทร์ 25 มี.ค. 2019 11:46
โดย Gigi H.
หุ้นกู้กัลฟ์มาแรง นักลงทุนแห่ซื้อยอดพุ่งกว่า 4 เท่า !

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) มี นาย สารัชถ์ รัตนาวะดี (Mr. sarath ratanavadi)เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า เจ็ดพันห้าร้อยล้านบาท จำนวน 4 ชุด อายุเฉลี่ย 5.70 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.3% ต่อปี โดยนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่มีความต้องการล้นเกือบ 4 เท่า ใช้ชำระหนี้ 6,000 ล้านบาท มี.ค.และพ.ค.รับรายได้โรงไฟฟ้าโซลาร์เวียดนาม รวมกว่า 119 เมกะวัตต์

สำหรับหุ้นกู้ชุดแรก อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73%5ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61%ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาทและชุดที่ 4 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ("GULF" หรือ "บริษัท") ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวม 7,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอย่างสูง โดยเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกหลังจาก IPO ท่ามกลางสภาวะตลาดดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงได้รับผลตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม โดยผู้ลงทุนแสดงความจำนงในการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทเกินกว่าที่บริษัทมีแผนเสนอขายถึงเกือบ 4 เท่า

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในช่วงวันที่ 23–24 ม.ค. 2562 และจัดออกหุ้นกู้ในวันที่ 25 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รวมทั้งมีธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมจำนวน 6,000 ล้านบาทและลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา รวมถึงโครงการในต่างประเทศ