หน้า 1 จากทั้งหมด 1

GULF เริ่มเปิดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ระยองเป็นที่เรียบร้อย

โพสต์แล้ว: จันทร์ 08 ก.ค. 2019 13:49
โดย unyana
Gulf S021.jpg
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ภายใต้การบริหารงานของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ได้เข้าแจ้งกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 11 เดือนมิถุนายน ปี 2562 บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี4 จำกัด (NGD4) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า และเป็นผู้ดำเนินโครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติทางท่อ (NGD) ให้แก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 ได้ดำเนินการเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ทั้งนี้สำหรับโครงการ NGD 4 ที่มีมูลค่าโครงการ 234 ล้านบาท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์น ซีบอร์ด 4 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สามารถรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติติดตั้ง จำนวน 2ล้านล้านบีทียูต่อไป โดยมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมเป็นเวลา 10 ปี และต่อสัญญาในทุกๆ 10 ปี