ขายอุปกรณ์เดินป่า ขายอุปกรณ์ช่าง เครื่องมือช่าง มือหนึ่ง มือสอง

 
unyana
หัวข้อ เจ้าของ
โพสต์: 427
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 06 มิ.ย. 2019 18:05
PM

หลังเปิดขาย หุ้นกู้ "GULF" ได้รับผลตอบรับดีเกินคาด

จันทร์ 08 ก.ค. 2019 15:43

หุ้น GULF จาก บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี (sarath ratanavadi) ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ได้ผลตอบรับดีเกินคาดจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน เพื่อชําระคืนหุ้นกู้เดิมและรองรับแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาทนั้น กัลฟ์ได้แต่งตั้งให้ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ทําหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ “A” อีกทั้งบริษัท กัลฟ์ ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ “A” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด อีกด้วย

ในวันที่ 23-24 เดือนมกราคม 2562 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นจํานวน 7,500 ล้านบาท และจําหน่ายหุ้นกู้ในวันที่ 25 เดือนมกราคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ มีผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเป็นจํานวนมากได้ให้ความสนใจและแสดงความจํานงเพื่อลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เกินกว่าจํานวนที่เสนอขายประมาณเกือบ 4 เท่า โดยผลการเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 4 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.73% เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% เป็นจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาท
ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.61% เป็นจำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท
ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% เป็นจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ มีแผนที่จะนําเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวไปชําระคืนหุ้นกู้เดิม เป็นจํานวนเงิน 6,000 ล้านบาท และนำไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของบริษัท กัลฟ์ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศเวียดนามและประเทศโอมานมีความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่ทางบริษัทได้วางไว้ โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามโครงการแรก ที่มีขนาดกําลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 69 เมกะวัตต์ (MW) และโครงการที่สองที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งอยู่ที่ 50 เมกะวัตต์ (MW) นั้น มีกําหนดจะเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ปี 2562 ตามลําดับ ในขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมคาดว่าจะเริ่มดําเนินการก่อสร้างได้ในไตรมาส 3/62 นี้ สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดกําลังการผลิตติดตั้ง 326 เมกะวัตต์ (MW) ในประเทศโอมานนั้นก็ได้เริ่มดําเนินการก่อสร้างไปแล้ว 14%

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 0 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน